chum-tour-xe-mua-he-noi-dia-2015_du-lich-viet.png

Trung tâm Dịch vụ Du lịch Kim Liên ( Kimlientour ) trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên có trụ sở duy nhất tại 5-7 phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 

 • Giá: 2.319.000 VNĐ

  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

  Khởi hành: 12/03/2016

 • Giá: 3.900.000 VNĐ

  Thời gian: 5 ngày 4 đêm

  Khởi hành: Thứ 4 & 7 hàng tuần

 • Giá: 4.900.000 VNĐ

  Thời gian: 5 ngày 4 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Liên hệ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Giá: 1.600.000 VNĐ

  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Giá: 1.350.000 VNĐ

  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Giá: 2.500.000 VNĐ

  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Giá: 3.350.000 VNĐ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Giá: 1.850.000 VNĐ

  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Giá: 2.900.000 VNĐ

  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Liên hệ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành:

 • Giá: 3.650.000 VNĐ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Giá: 1.550.000 VNĐ

  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Liên hệ

  Thời gian: 6 ngày 5 đêm

  Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

 • Liên hệ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

 • Giá: 14.500.000 VNĐ

  Thời gian: 7 ngày 6 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Giá: 33.300.000 VNĐ

  Thời gian: 6 ngày 5 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Liên hệ

  Thời gian: 6 ngày 5 đêm

  Khởi hành: Thứ 3,5,6, thứ 7 hàng tuần

 • Liên hệ

  Thời gian: 6 ngày 5 đêm

  Khởi hành: 15,25 hàng tháng, 28,29,30 tết dương lịch

 • Liên hệ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

 • Liên hệ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

 • Liên hệ

  Thời gian: 6 ngày 5 đêm

  Khởi hành: Thứ 4, 5 hàng tuần

 • Liên hệ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Thứ 5,6, thứ 7 hàng tuần

 • Liên hệ

  Thời gian: 6 ngày 5 đêm

  Khởi hành: Thứ 3,5,6, thứ 7 hàng tuần

 • Liên hệ

  Thời gian: 5 ngày 4 đêm

  Khởi hành: Thứ 6,7 hàng tuần

 • Liên hệ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

 • Giá: 6.550.000 VNĐ

  Thời gian: 5 ngày 4 đêm

  Khởi hành: Liên hệ

 • Liên hệ

  Thời gian: 4 ngày 5 đêm

  Khởi hành: Thư 5 hàng tuần

 • Liên hệ

  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

  Khởi hành: Hàng tuần

 • Liên hệ

  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Liên hệ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Liên hệ

 • Liên hệ

  Thời gian: 1 ngày

  Khởi hành: Liên hệ

 • Liên hệ

  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

  Khởi hành: T7,CN

 • Liên hệ

  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

  Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

 • Liên hệ

  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

  Khởi hành: T7,CN

 • Liên hệ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Liên hệ

  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

  Khởi hành: Hàng ngày

 • Giá: 1.800.000 VNĐ

  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

  Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

 • Liên hệ

  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

  Khởi hành: Liên hệ

 • Liên hệ

  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

  Khởi hành: Thư 7, CN

 • Giá: 2.910.000 VNĐ

  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

  Khởi hành: Hàng ngày

 • Liên hệ

  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

  Khởi hành: Hàng ngày

 • Liên hệ

  Thời gian: 1 ngày

  Khởi hành: Hàng ngày

 • Giá: 550.000 VNĐ

  Thời gian: 1 ngày

  Khởi hành: Hàng ngày

 • Giá: 630.000 VNĐ

  Thời gian: 1 ngày

  Khởi hành: Hàng ngày

 • Liên hệ

  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

  Khởi hành: Hàng tuần

 • Liên hệ

  Thời gian: 5 ngày 4 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Liên hệ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Thứ 5, 6 hàng tuần

 • Giá: 6.000.000 VNĐ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Liên hệ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Hàng tuần

 • Liên hệ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Thư 4, 7 hàng tuần

 • Giá: 3.500.000 VNĐ

  Thời gian: 5 ngày 4 đêm

  Khởi hành: Thứ 4 hàng tuần

 • Giá: 2.550.000 VNĐ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Giá: 3.400.000 VNĐ

  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

  Khởi hành: hàng ngày

 • Liên hệ

  Thời gian: 6 ngày 5 đêm

  Khởi hành: Hàng tuần

 • Giá: 3.150.000 VNĐ

  Thời gian: 2 ngày 3 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Giá: 2.750.000 VNĐ

  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

  Khởi hành: Theo yêu cầu

 • Giá: 1.550.000 VNĐ

  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

  Khởi hành: Hàng ngày

Tour khuyến mãi Xem thêm

Hongkong - Dislayland

Hongkong - Dislayland

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá tham khảo: Liên hệ

Phương tiện:Máy bay

Hà Khẩu - Thạch Lâm - Côn Minh

Hà Khẩu - Thạch Lâm - Côn Minh

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá tham khảo: Liên hệ

Phương tiện:Máy bay

Cửa Lò - Quê Bác

Cửa Lò - Quê Bác

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá tham khảo: 1.550.000 VNĐ

Phương tiện:Ô tô

Hà Nội - Đảo Ngọc Phú Quốc

Hà Nội - Đảo Ngọc Phú Quốc

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá tham khảo: 2.750.000 VNĐ

Phương tiện:Máy bay

Tour trong nướcXem thêm

Hà Nội - Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá tham khảo: 2.910.000 VNĐ

Phương tiện: Ô tô

Tour quanh thủ đô Hà Nội

Thời gian: 1 ngày

Giá tham khảo: 550.000 VNĐ

Phương tiện: Ô tô

Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sapa

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá tham khảo: Liên hệ

Phương tiện: Ô tô

Quy Nhơn - Ghềnh Đá Đĩa

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá tham khảo: 2.550.000 VNĐ

Phương tiện: Máy bay

Tour nước ngoàiXem thêm

Singapore - Malaysia

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá tham khảo: Liên hệ

Phương tiện: Máy bay

Bali - Đảo Rùa

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá tham khảo: Liên hệ

Phương tiện: Máy bay

Philippines - Manila - Boracay

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá tham khảo: Liên hệ

Phương tiện: Máy bay

Campuchia

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá tham khảo: Liên hệ

Phương tiện: Máy bay

banner-right